เจาะลึกความรู้! โรคเบาหวานคืออะไร? เข้าใจง่าย รู้ทันทุกแง่มุม

58

โรคเบาหวานถือเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในยุคสมัยนี้ แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโรคนี้คืออะไร และมีผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้กระจ่าง!

เบาหวาน

โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้งานหรือผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอ อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยโรคนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆ คือ

เบาหวานประเภทที่ 1

เบาหวานชนิดหรือประเภทที่ 1 เป็นภาวะทางการแพทย์ที่ร้ายแรงและเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีและทำลายเซลล์เบต้าในตับอ่อนที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลิน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้จำเป็นต้องใช้อินซูลินที่ได้รับจากภายนอกเพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถควบคุมและใช้น้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม

กลไกการเกิดโรค

ในสถานการณ์ปกติ เซลล์เบต้าในตับอ่อนจะผลิตอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเปิดประตูให้กลูโคส (น้ำตาล) เข้าสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงาน อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 ระบบภูมิคุ้มกันจะทำลายเซลล์เบต้าเหล่านี้โดยผิดพลาด ทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ และนำไปสู่การสะสมของน้ำตาลในเลือดอย่างมาก

การรักษาและการจัดการ

การรักษาเบาหวานประเภทที่ 1 จำเป็นต้องอาศัยการใช้อินซูลินเทียม ซึ่งมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การฉีดอินซูลินด้วยปากกาอินซูลิน การใช้ปั๊มอินซูลิน และระบบตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง การฉีดอินซูลินเป็นวิธีที่ทำให้อินซูลินเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ช่วยให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

นอกจากการใช้อินซูลินแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 ยังจำเป็นต้องมีการจัดการอาหารการกินและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การตรวจสอบปริมาณคาร์โบไฮเดรต และการคำนวณอินซูลินที่จำเป็นต่อการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ รวมถึงการรักษาระดับกิจกรรมทางกายให้สม่ำเสมอ ช่วยในการดูแลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่

การจัดการกับเบาหวานประเภทที่ 1 เป็นเรื่องท้าทายที่ต้องอาศัยความตั้งใจและการดูแลอย่างรอบคอบ การมีชีวิตที่สมดุลและการสื่อสารกับแพทย์เพื่อติดตามการรักษาเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมโรคเบาหวานประเภทนี้ให้ดีที่สุด ผู้ป่วยและครอบครัวควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจและเตรียมพร้อมจัดการกับภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

โรคเบาหวาน

เบาหวานประเภทที่ 2

เบาหวานชนิดหรือประเภทที่ 2 ถือเป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าเด็กและวัยรุ่นก็เริ่มมีอัตราการเป็นเบาหวานประเภทนี้สูงขึ้นเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลมากเกินไป และการขาดการออกกำลังกาย

กลไกของโรค

ในโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ร่างกายยังคงผลิตอินซูลินได้ แต่เซลล์ในร่างกายไม่สามารถใช้งานอินซูลินนี้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากร่างกายพัฒนาความต้านทานต่ออินซูลิน ทำให้อินซูลินที่มีไม่สามารถเปิดประตูเซลล์ให้น้ำตาลเข้าไปใช้งานได้ตามปกติ ผลลัพธ์ก็คือ น้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 รวมถึง

 • น้ำหนักเกินหรืออ้วน
 • ระดับการออกกำลังกายที่ต่ำ
 • อายุเพิ่มขึ้น
 • ประวัติครอบครัวมีโรคเบาหวาน
 • การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล
 • ภาวะสุขภาพอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง

การจัดการและการรักษา

การรักษาและการจัดการเบาหวานประเภทที่ 2 ส่วนใหญ่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

การควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ โดยเน้นผัก ผลไม้ และธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี เพื่อช่วยลดการรับประทานน้ำตาลและไขมันสูง

การออกกำลังกาย กิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้น้ำตาลในเลือดลดลงและปรับปรุงความต้านทานอินซูลิน

การตรวจสอบน้ำตาลในเลือด การตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบและควบคุมระดับน้ำตาลได้

ยา ในบางกรณี แพทย์อาจแนะนำการใช้ยาเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถช่วยควบคุมและบรรเทาอาการของเบาหวานประเภทที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่อาจตามมาจากโรคนี้ในระยะยาว

สาเหตุของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเกิดจากการที่ร่างกายมีปัญหาในการผลิตหรือใช้งานอินซูลินอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การขาดอินซูลินหรือความไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเพียงพอนำไปสู่การสะสมของน้ำตาลในเลือด ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (ไฮเปอร์กลีเซมียา) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของโรคเบาหวาน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของสาเหตุของโรคเบาหวานแยกตามประเภทของโรค

ประเภทที่ 1

โรคเบาหวานประเภทที่ 1 เป็นผลมาจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีและทำลายเซลล์ในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลิน (เซลล์เบต้า) โดยไม่ชัดเจนว่าสาเหตุที่แน่นอนคืออะไร แต่มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางอย่าง ซึ่งอาจรวมถึง

ปัจจัยทางพันธุกรรม การมีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 เพิ่มความเสี่ยง

การติดเชื้อไวรัส บางกรณีการติดเชื้อไวรัสอาจกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์เบต้าของตับอ่อน

ประเภทที่ 2

โรคเบาหวานประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุดและมักเกิดจากการรวมกันของปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต รวมถึง

 • ความต้านทานอินซูลิน คือภาวะที่เซลล์ต่างๆ ในร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม ทำให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้น
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม การมีครอบครัวที่เป็นเบาหวาน
 • น้ำหนักตัวและการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนและการขาดการออกกำลังกายเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้

เบาหวานที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes)

โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบในหญิงตั้งครรภ์ โดยร่างกายไม่สามารถผลิตและใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์ สาเหตุอาจรวมถึง

 • ฮอร์โมนการตั้งครรภ์ ที่ทำให้ร่างกายมีความต้านทานต่ออินซูลินเพิ่มขึ้น
 • ปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานและน้ำหนักเกินก่อนตั้งครรภ์

การเข้าใจสาเหตุของโรคเบาหวานช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถจัดการและควบคุมโรคได้ดีขึ้น และเป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิผล

โรคเบาหวานมีกี่ระยะ

โรคเบาหวานไม่ได้มีการแบ่งระยะที่ชัดเจนเหมือนกับโรคอื่นๆ อย่างโรคมะเร็ง แต่มีการจำแนกตามสภาพของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการปรากฏของภาวะแทรกซ้อน โดยสามารถพิจารณาได้จากขั้นตอนการพัฒนาของภาวะนี้

1 ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเป็น (Prediabetes)

ในระยะนี้ ระดับน้ำตาลในเลือดของบุคคลจะสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะถูกจำแนกว่าเป็นเบาหวาน ภาวะนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าร่างกายกำลังเริ่มมีปัญหาในการจัดการกับน้ำตาลในเลือด และถือเป็นโอกาสที่ดีในการดำเนินการป้องกันไม่ให้พัฒนาเป็นเบาหวานประเภทที่ 2

2 โรคประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

เบาหวานประเภทที่ 1 มักจะเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น ผู้ป่วยจะต้องใช้อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่เริ่มต้นการวินิจฉัย

เบาหวานประเภทที่ 2 มักจะเริ่มต้นอย่างช้าๆ และสามารถควบคุมได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รวมทั้งการใช้ยาเม็ดหรืออินซูลินในระยะต่อมาเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

3 ภาวะแทรกซ้อนจากโรค

เมื่อเบาหวานไม่ได้รับการควบคุมอย่างดี ผู้ป่วยอาจเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น โรคไต โรคตา ปัญหาทางประสาท และโรคหลอดเลือดหัวใจ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ต้องมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเข้มงวดและการตรวจติดตามสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

การรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้บุคคลที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันและจัดการกับสถานการณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตระหนักและการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการลดผลกระทบระยะยาวของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานพร้อมวิธีป้องกัน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเบาหวานประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและมักมีปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สำหรับโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นประเภทที่พบมากที่สุด มีวิธีการหลายอย่างที่สามารถลดความเสี่ยงหรือชะลอการเกิดโรคได้ ดังนี้

1 การควบคุมน้ำหนัก

การรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 น้ำหนักที่เกินมาตรฐานส่งผลให้ร่างกายมีความต้านทานต่ออินซูลินเพิ่มขึ้น ดังนั้นการลดน้ำหนักส่วนเกินและรักษาน้ำหนักที่สมดุลสามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

2 การออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายไม่เพียงช่วยในการควบคุมน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงการทำงานของอินซูลินในร่างกายด้วย กิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว การวิ่ง การขี่จักรยาน หรือการว่ายน้ำ สามารถช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดระดับน้ำตาลในเลือด

3 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ โดยเน้นอาหารที่มีไฟเบอร์สูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชที่ไม่ขัดสี และโปรตีนที่ไม่มีไขมันสูง สามารถช่วยให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทที่ 2

4 การตรวจสอบสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถช่วยให้ตรวจพบภาวะที่อาจนำไปสู่โรคเบาหวาน เช่น ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือภาวะความต้านทานอินซูลินก่อนที่จะพัฒนาเป็นเบาหวานประเภทที่ 2

5 หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นความเสี่ยง

หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันสูง เช่น เครื่องดื่มหวาน ขนมขบเคี้ยว และอาหารจานด่วน สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่น้ำหนักเกินและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย