ฤกษ์แต่งงานปี 2566 การเลือกวันมงคลเพื่อชีวิตคู่ที่ราบรื่นตามปฏิทินไทย

37

การแต่งงานเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนหลายๆ คน และการเลือกฤกษ์แต่งงานและวันแต่งงานที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยหรือปฏิทินจีนและไทย เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญ เนื่องจากเชื่อกันว่า การเลือกวันมงคลจะช่วยเสริมสร้างชีวิตคู่ให้ราบรื่นและมีความสุขมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับฤกษ์แต่งงานปี 2566 พร้อมทั้งระบุวันมงคลในแต่ละเดือนเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจ

ฤกษ์แต่งงานปี 2566

ฤกษ์แต่งงานในแต่ละเดือนปี 2566 ตามปฏิทินไทย

เดือนมกราคม

วันที่ 5 มกราคม 2566 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1) วันนี้ถือเป็นวันดีที่มีพลังบวกสูง เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ และการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง

วันที่ 18 มกราคม 2566 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความผูกพันระหว่างคู่บ่าวสาว

วันที่ 28 มกราคม 2566 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2) วันมงคลนี้เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความสมบูรณ์และความมั่งคั่งในชีวิตคู่

เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2) วันนี้เป็นวันที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการแต่งงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสุขในชีวิตคู่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3) วันดีนี้เหมาะสำหรับการแต่งงานที่ต้องการเสริมสร้างความรักและความเข้าใจระหว่างคู่รัก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3) วันนี้ถือเป็นวันมงคลที่เน้นความผูกพันและความมั่นคง เหมาะสำหรับการแต่งงานที่เน้นการสร้างครอบครัวที่แข็งแรง

เดือนมีนาคม

วันที่ 3 มีนาคม 2566 (ขึ้น 17 ค่ำ เดือน 3) วันนี้เหมาะสำหรับการแต่งงานที่ต้องการเสริมสร้างความรักและความมั่นคงในชีวิตคู่

วันที่ 15 มีนาคม 2566 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4) วันนี้เป็นวันมงคลที่เน้นความสมบูรณ์และความมั่งคั่ง เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงาน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) วันดีนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนเมษายน

วันที่ 7 เมษายน 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความผูกพัน

วันที่ 16 เมษายน 2566 (ขึ้น 17 ค่ำ เดือน 5) วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการแต่งงาน

วันที่ 30 เมษายน 2566 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6) วันมงคลนี้เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนพฤษภาคม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6) วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความสุข

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (ขึ้น 20 ค่ำ เดือน 6) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7) วันดีนี้เหมาะสำหรับการแต่งงานที่เน้นความสมบูรณ์และความมั่นคง

เดือนมิถุนายน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 (ขึ้น 21 ค่ำ เดือน 7) วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความสุข

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8) วันมงคลนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนกรกฎาคม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ขึ้น 16 ค่ำ เดือน 8) วันนี้เป็นวันที่เหมาะสำหรับการแต่งงานที่เน้นความรักและความผูกพัน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 (ขึ้น 22 ค่ำ เดือน 8) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความมั่นคงและความสมบูรณ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9) วันดีนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนสิงหาคม

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 (ขึ้น 21 ค่ำ เดือน 9) วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความสุข

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 (ขึ้น 26 ค่ำ เดือน 9) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความมั่นคงและความสมบูรณ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10) วันมงคลนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนกันยายน

วันที่ 3 กันยายน 2566 (ขึ้น 16 ค่ำ เดือน 10) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความสุข

วันที่ 18 กันยายน 2566 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11) วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ

วันที่ 27 กันยายน 2566 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11) วันดีนี้เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนตุลาคม

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 (ขึ้น 20 ค่ำ เดือน 11) วันนี้ถือเป็นวันมงคลที่เน้นความผูกพันและความมั่นคง เหมาะสำหรับการแต่งงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 (ขึ้น 25 ค่ำ เดือน 11) วันนี้เป็นวันที่เหมาะสำหรับการแต่งงานที่เน้นความรักและความผูกพัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12) วันดีนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 (ขึ้น 18 ค่ำ เดือน 12) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความมั่นคงและความสมบูรณ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1) วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความสุข

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1) วันมงคลนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

เดือนธันวาคม

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 (ขึ้น 23 ค่ำ เดือน 1) วันนี้มีความเป็นมงคลสูง เหมาะสำหรับการแต่งงานเพื่อเสริมสร้างความรักและความสุข

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (ขึ้น 28 ค่ำ เดือน 1) วันนี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการจัดพิธีแต่งงานที่เน้นความมั่นคงและความสมบูรณ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2) วันดีนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

การเลือกวันแต่งงานที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการเริ่มต้นชีวิตคู่ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกวันแต่งงานที่เหมาะสมสำหรับคุณและคนที่คุณรักค่ะ